Kallelse och information inför BC:s årsmöte 2017

Det finns nu handlingar att ta del av inför vårt årsmöte 25 april 2017. Dessa åtefinns under dokument på den interna hemsidan. Allt eftersom kommer dokument att läggas till.