Årsmöte 2020

Vi har haft årsmöte den 27/4 där valdes en ny styrelse, namn finns på den interna hemsidan.