Uppstartsdagar för pedagoger och kockar

Vi har laddat upp för ett nytt läsår med Årstidsfolket i Flakaberg, Reko Rutt 616 och bilden och berättandet som verktyg.