Vår tillsammansplats

Med pompa och ståt har vi invigt vårt växthus! Länge har vi letat efter en plats, ett forum där barnen och de äldre på Erikslundens kan mötas, nu har vi det! En mötesplatsför glädje och gemenskap för en hållbar framtid.

Under några års tid har vi på Barncompaniet arbetat mycket med odling av framförallt ätbara grödor. Detta för att vi vill väcka ett intresse för odling, vart vår mat kommer ifrån och hur man kan ta tillvara det som växer. Det har vi gjort som en del av vårt projekt Hållbar framtid/matens mysterium. I det här projektet har vi haft ett nära samarbete med länsstyrelsen och deras projekt Nära mat där Gunnar Jonsson varit vår kontaktperson. I år har vi utvecklat det arbetet med ett växthus som vi har placerat på äldreboendet Erikslundens “torgetgård”. Tanken är att vi ska kunna sköta om och ta tillvara på det som växer tillsammans. Vi vill skapa meningsfulla sammanhang där barn och äldre kan mötas. Vi ser ett värde i det då många barn och äldre idag lever långt ifrån varandra. Det är viktigt att barnen får en kunskap om vart maten kommer ifrån och en relation till det som växer eftersom vi i framtiden behöver äta mat som är producerad närmare där vi bor. Barnen har arbetat med att plantera frön under våren och eftersom plantorna har växt har de skolat om dem. Vi har odlat i varmbänkar där vi kunnat se hur värmen bidragit till att det vuxit snabbt och att vi har kunnat sätta ut plantorna tidigt på våren. Barnen har följt det som växt genom att rita mäta, föra diagram mm. På hösten när barnen kommit tillbaka efter sommaren så har vi skördat och tagit tillvara på olika sätt. Torkat, gjort pesto, lagt in, bidrag till sallader och grytor mm.