Styrelsen 2023/2024

Ordförande:

Jenny Ersson

Ledamöter:

Lina Boqvist

Wiveca Nordin

Johanna Davidsson

Anna Johansson

Linda Söderena

Anette Carlsson

Suppleanter:

Åsa Johansson (ped.)

Simon Björkemyr

Adjungerande:

Åsa Rönnqvist

Catarina Laestadius

Valberedning:

Anna Johansson Törnblom

Amanda Lindblom