Anmälan

Anmälan om plats på förskolan BarnCompaniet 

På BarnCompaniet har vi åldershomogena barngrupper, vilket ger oss möjligt att designa den pedagogiska miljön och vår verksamhetsorganisation utifrån tillgänglighet, delaktighet, utveckling och progression i barns lärande. Organisationen och lokalerna på BarnCompaniet är byggda efter vår verksamhetsidé. [Läs mer här]

Mottagande av barn sker i förhållande till ledig plats i respektive åldersgrupp. Vanligtvis sker inskolningen i augusti. Kön utgår från barnets ålder för placering i den grupp som har en ledig plats samt för att verksamheten ska kunna utforma väl sammansatta barngrupper utifrån vår verksamhetsidé. 

Vi har en kö till vår ettårsgrupp, en kö till vår tvåårsgrupp, en kö till vår treårsgrupp samt en kö till vår fyra- femårsgrupp.  Barnet ställs i turordning efter det datum anmälan om plats inkommit till förskolan BarnCompaniet.

Turordningsregler 

Vi följer de kommunala köreglerna och beviljar förturer för i första hand syskon och i andra hand kötid.

Besked om plats 

När anmälan kommit in får du ett bekräftelsemail. Varje år ska en återanmälan ske, detta datum blir ni informerade om via brev alt. via mail det är i samband med att vi inbjuder till öppet hus. Barnet följer då automatiskt med i kön till sin åldersgrupp.

Ansökan 

Du ansöker i formuläret nedan och ansöker till den årskull som ditt barn är född.

  Året ditt barn är född:

  Plats önskas från:

  Barnets namn

  Personnummer

  Adress

  Postnummer och ort

  Vårdnadshavare 1

  Personnummer

  Yrke

  Telefon

  E-post

  Vårdnadshavare 2

  Personnummer

  Yrke

  Telefon

  E-post

  Vi önskar

  HeltidsplatsDeltidsplats

  Vi är medlemmar i barncompaniet

  JaNej

  Övriga upplysningar

  Köhantering för Förskolan BarnCompaniet

  Placering i kö får ske från och med barnets födelse. Ansökan ska vara skriftlig eller via e-post. Ansökan ska stämplas med ankomstdatum eller via e-post skickat datum och sen sparas i köpärm. Förskolans förskolechefer beslutar om placeringar av barn för att få en väl sammansatt barngrupp.