Barnens Vardag

Projektarbete

Alla våra barn arbetar med olika projekt 2 dagar i veckan. Barnen får då fördjupa sig i något intressant “ämne” tillsammans med våra projektpedagoger.

Idrott & rörelse

Alla våra barn har Idrott/rörelse 1 gång i veckan. De minsta på förskolan, 3-, 4- och 5-åringarna har idrott i olika kommunala gymnastiksalar tillsammans med vår idrottspedagog, som stegvis utvecklar barnens motorik.

Traditioner

Vi värnar om våra årliga traditioner som till exempel BC-loppet på skidor, “Rackarsprånget”- en äventyrsbana i närmiljön ute som våra 5-åringar ställer i ordning för de mindre, Bagarstugan, Avtackning 5-åringar med överraskningar på förskolan, Fanatsifest samt vår Levande adventskalende som vi spelar upp för de gamla, våra föräldrar och barn. Varje vårtermin har vi en avslutningsfest för medlemmar som slutar.

Möten & delaktighet

Alla våra barn har möten varje dag, detta ser vi som viktigt utifrån barnens delaktighet, planering och reflekterande av sin dag på förskolan.Barnen (fr.o.m med 3 år) har eget ansvaroch turas om att hålla i mötet med pedagogernas medverkan.

Uteutmaningar

Vi tycker om att vara ute mycket. Vår utepedagog har utmaningar med våra 3-, 4- och 5-åringar i vår ute-/närmiljö varje vecka.