Kooperativet

Vi är en fristående förskola som idag har 80 barn inskrivna i åldrarna 1-5år. Vi har delat upp barnen på olika Arenor, Arena Luft för våra 1-åringar, Arena Vatten för våra 2-åringar, Arena Jord för våra 3-åringar och på Arena Eld är våra 4-5åringar. Vi har 2 förskolechefer, 17 pedagoger samt 2 kockar anställda.

Vår lokal ligger i bostadsområdet Erikslund, ca.1,5km utanför centrum. I vårt vitala hus finns också hälsocentral, dagverksamhet, sjukgymnnastik, demensboende mm. I vår fantastiska utemiljö finns stora grön- och skogsområden samt tillgång till lekplatser. Det finns bra bussförbindelser in till centrum.

Vi är en fristående förskola som drivs som ett personal- och föräldrakooperativ, ej vinstdrivande. Styrelsen, vårt verkställande organ, består av föräldrar, pedagoger och en extern ordförande, samt förskolecheferna som adjungerande.Den ekonomiska föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen, men vi betonar särskilt nyttan för barnen, andra mänskliga värden och föräldrarnas samt personalens samverkan. Vi ser föräldrarnas delaktighet och engagemang som en viktig del i verksamheten.