Uppstartsdagar för pedagoger och kockar

Uppstartsdagarna inför läsåret 2021/2022 inföll 26 & 27 augusti 2021. Årets projektrubrik är ” Tänkvär(l)da berättelser för en hållbar framtid”. Under vår första utvecklingsdag fick pedagogerna arbeta praktiskt för att få inspiration inför kommande läsår. Allting hade med berättande att göra men på olika sätt. Vi kopplade deras första utmaning till våra odlingar och odlingslådor som vi har i vår närmiljö. De fick med sig olika verktyg samt att de fick fundera över olika nyfikenhetsfrågor som kom till dem på platsen. De arbetade praktiskt med olika uttryckssätt samt att de också kopplade det till berättande. Dagen avslutades med en rundtur på Rödbergsfortet som är en del av Bodens Kommuns historia. Den guidade rundturen är en annan form av berättande. Efter turen skapades det på fortets topp med hjälp av “Landart”. Dessa skapelser fick respektive grupp koppla till en del av berättelsen vi fått till oss under rundturen.

Vi har laddat upp för ett nytt läsår 2020/2021 med Årstidsfolket i Flakaberg, Reko Rutt 616 och bilden och berättandet som verktyg.


Publicerat

i

av

Etiketter: